Verejná zeleň

Spracovanie väčších projektov verejnej zelene pre mestá, obce a súkromný investičný sektor. Projekty majú autorizačné osvedčenie a môžu sa uchádzať o zdroje na realizáciu z fondov a dotácií jednotlivých ministerstiev. Jedná sa o spracovanie územnoplánovacích podkladov, prieskumov, rozborov a realizačných návrhov štúdií a projektov záhradnej a krajinnej architektúry.

Pozrite si viac ukážok v našej galérii