Historické parky

Vypracovanie inventarizácie historickej zelene, posúdenie zdravotného stavu drevín a následné vypracovanie projektu obnovy historických parkov. Projekty majú autorizačné osvedčenie a je možné ich použiť pri žiadostiach o čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu obnovy historickej zelene z Ministerstva kultúry a fondov EÚ.