Krajinná zeleň

Údržba a obnova zelene v krajine sa opäť dostáva do popredia záujmu nielen odborníkov, majiteľov pozemkov v extravilánoch miest a obcí, ale aj širokej verejnosti. Vypracovanie projektovej dokumentácie zelene je štartom k žiadostiam o dotácie poskytované z fondov pre rozvoj krajiny a k samotnej realizácii.