Referencie záhrad

Hlavnou činnosťou je projektovanie a sprostredkovanie realizácií firemných
i súkromných záhrad, úprava verejných priestranstiev i parkov.